Al-Hasan Al-Basri : "kalian tidak lebih dari sekumpulan hari-hari, setiap pergi satu hari, maka berarti pergi juga sebagian dari kalian" Rusdin

Senin, 10 Oktober 2011

NAMA MAHASISWA AL-AMIN SEMSETER VIII


NAMA MAHASISWA AL-AMIN SEMESTER VIII
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S-1)
NO


NIM

NAMA MAHASISWA


1
1106070344
Agus Setiawan

2
1106070345
Ahmad

3
1106070335
Basuki Rahmat

4
1106070315
Budiman

5
1106070347
Dina Mariati

6
1106070350
Eti Suangsi Sutisna

7
1106070343
Ewan darmawan

8
1106070320
Firdaus

9
1106070327
Franciska Dakosta

10
1106070324
Hanafi

11
1106070338
Ijrah

12
1106070321
Inayatul Lailiyah

13
1106070322
Indrawati

14
1106070329
Irfan

15
1106070333
Johariah

16
1106070330
Kisman Kurniawan

17
1106070336
Maemunah

18
1106070346
Maria Yasinta Lanu

19
1106070341
Muhammad Sasmito

20
1106070323
Muhtar

21
1106070348
Nasrulfan

22
1106070351
Nining Sudiarni

23
1106070325
Nurzaenab

24
1106070352
Nurul Fitriati

25
1106070326
Nurwahidah

26
1106070316
Qana’ah

27
1106070334
Siti aminah

28
1106070318
Siti Suharni

29
1106070339
Sumodisastroyono

30
1106070317
Suri Rahmadani

31
1106070332
Yan Bastian